SDH Droždín se představuje.....

 

            Náš sbor patří mezi 8 sborů, které náleží k městu Olomouc.

 

 V roce 2013 měl sbor 67 členů. Z toho 21 žen a 28 mužů a 18 dětí.

            Čas, který každý z nás věnujeme sboru, by se dal vyváženě rozdělit mezi kulturní akce, sportovní akce a činnost zásahové jednotky.

            Mezi každoroční kulturní činnost sboru patří: výroční valná hromada (díky firmě Gold Office můžeme zprávy promítat na plátno a schůze se hned oživí), tradiční hasičský ples(posledních 5 let si mladší hasiči připravují předtančení),vodění medvěda (letos 11.ročník), oslava MDŽ (ženy ve sboru dostanou kytičku a zákusek ke kávičce), výpomoc na dětském dnu, pomoc škole se závěrem školního roku (prodáváme párky a pivo), dětský tábor (naše jednatelka je hlavní vedoucí tábora a členky vedoucí, v posledních letech se tábora účastní i děti, které nejsou mladými hasiči),srpnová noc, hasičský zájezd (jezdíme v září a místa jsou obsazena již v květnu, střídáme ČR a SK), sběr železného šrotu a vánoční posezení s cukrovím a dárky. 

            Sportovních akcí se účastní především ženy za podpory některých členů sboru. Ženy a muži se společně sejdou na okrskové soutěži konané převážně ve Chválkovicích. Na ostatní soutěže jezdí ženy samy v doprovodu našich kamarádů hasičů z Chválkovic. Soutěžíme pro radost, dobré výkony nás samozřejmě potěší také. Letos jsme se účastnily soutěže Hanácká extraliga, ve které jsme se umístily na krásném 3. místě.  

            Zatímco se ženy věnují hasičskému sportu, muži se účastní různých školení a cvičení s HZS. Od roku 1995 byla v našem sboru zřízena městem Olomouc zásahová jednotka, která náleží pod Odbor ochrany obyvatelstva MmO. Díky této spolupráci má náš sbor k dispozici plovoucí čerpadlo, motorové a elektrické kalové čerpadlo, elektrocentrálu, motorovou pilu, zásahové obleky, suché neopreny, neopreny Agama, záchranné vesty, pramici Sázava, motorový člun Wiking, motorová stříkačka Tohatsu. Po povodních v roce 2006 bylo do vybavení každé jednotky města investováno půl milionu korun. Jednotka našeho sboru se orientuje na vodní záchranářství.  

            Jako sbor jsme dobrá parta!